GF Århusgadekvarteret

Kontakt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret

CVR-nr. 35173234

c/o CEJ Ejendomsadministration

Meldahlsgade 5

1613 København V

 

Medlemmer af foreningen er de enkelte ejer-/beboerforeninger og erhverv i Grundejerforeningen Århusgadekvarterets ejendomme.

 

Den daglige drift varetages af CEJ Ejendomsadministration A/S.

 

Henvendelser til grundejerforeningen skal, uanset emne, ske til administrator på:

 

Mail: gfaarhusgadekvarteret@cej.dk eller telefon 33 33 82 82

Uden for normal åbningstid, vil opkald blive viderestillet til vagttelefon.

 

Grundejerforeningen har en aftale med vagtfirmaet Security Service, som runderer i området, især weekender og når det er godt vejr. Du kan kontakte vagterne på telefon telefon på 71 80 05 76. De tager imod opkald, når de er i området. Start- og sluttidspunktet skifter efter behovet.

 

Har du brug for at kontakte nærpolitiet kan dette gøres på telefonnummer 30536315 eller på 114. Mail kbh@politi.dk.

 

Har du et forslag, som du ønsker at bestyrelsen skal behandle, skal du anvende bestyrelsens skabelon for indstillinger. Indstillingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Mødedatoerne finder du i kalenderen.

 

Hvis du ønsker at at ansøge om at afholde et kulturelt arrangement på en af grundejerforeningens pladser eller byrum, skal du sende en kontaktformular til sekretariatet. 

 

Hvis du ønsker at klage over løbehjul som er sat uhensigtsmæssigt i området, så kan du skrive til en af de fire operatører herunder. Det er Københavns Kommune som har indgået aftale med operatørerne, og det er meningen at de skal stå på offentlig fortov:

 

VOI: Voi Scooters - Anmeld et Voi-løbehjul

Lime: support@li.me

Bolt: Denmark.rentals@bolt.eu

Tier: support@tier.app