GF Århusgadekvarteret

Kontakt

Grundejerforeningen Århusgadekvarteret

CVR-nr. 35173234

c/o CEJ Ejendomsadministration

Meldahlsgade 5

1613 København V

 

Medlemmer af foreningen er de enkelte ejer-/beboerforeninger og erhverv i Grundejerforeningen Århusgadekvarterets ejendomme.

 

Den daglige drift varetages af CEJ Ejendomsadministration A/S.

 

Henvendelser til grundejerforeningen skal, uanset emne, ske til administrator på:

 

Mail: gfaarhusgadekvarteret@cej.dk eller telefon 33 33 82 82

Uden for normal åbningstid, vil opkald blive viderestillet til vagttelefon.

 

Grundejerforeningen har en aftale med vagtfirmaet Security Service, som runderer i området, især weekender og når det er godt vejr. Du kan kontakte vagterne på telefon telefon på 71 80 05 76. De tager imod opkald, når de er i området. Start- og sluttidspunktet skifter efter behovet.

 

Har du brug for at kontakte nærpolitiet kan dette gøres på telefonnummer 30536315 eller på 114. Mail kbh@politi.dk.

 

Har du et forslag, som du ønsker at bestyrelsen skal behandle, skal du anvende bestyrelsens skabelon for indstillinger. Indstillingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før et bestyrelsesmøde. Mødedatoerne finder du i kalenderen.

 

Hvis du ønsker at at ansøge om at afholde et kulturelt arrangement på en af grundejerforeningens pladser eller byrum, skal du sende en kontaktformular til sekretariatet.