GF Århusgadekvarteret

Indstillingsskabelon til bestyrelsen

Ansøgningsformular til benyttelse af pladser og byrum

Retningslinjer for ansøging om midlertidig råden over vej, fx flyttebiler, containere, filmoptagelser mv.

Til flyttebiler over 3500 kg skal der ansøges om tilladelse hos både Københavns Kommune og Grundejerforeningen Århusgadekvarteret på . Til biler under 3500 kg skal der kun søges hos Grundejerforeningen Århusgadekvarteret.

Hvis der ansøges om parkering af biler over 3500 kg som skal parkere på gader, hvor der er skiltet med max 3500 kg, gives der afslag, uagtet at Københavns Kommune har givet tilladelse. Hvis der ansøges i et område hvor ingen max begrænsning er, orienterer Grundejerforeningen Apcoa om den pågældende bil’s reg.nr. så de fritages for evt. afgift.

Uanset vægt på biler gives der ikke tilladelse til parkering, hvis der ansøges om parkering på brandveje.

Er der tale om biler/filmbusser ifb. med filmoptagelser, opkræves der et gebyr for benyttelse af området på 6.250 kr. inkl. moms pr. dag. Dog kræves der ikke gebyr, hvis der kun er tale om hånd-holdt udstyr.

Container og stilladser gives der som udgangspunkt tilladelse til jf. den enkeltes facaderet. Den konkrete placering aftales nærmere med grundejerforeningen.

I forbindelse med Råden over vej fx ved reparation/renovering/containere tager Grundejerforeningens driftsmand billeder før og efter, i fald der skulle være sket skade på belægningen. I nogle tilfælde vil der blive opkrævet et depositum inden arbejdet sættes i gang.

Der kan søges om tilladelse til midlertidig råden over vej hos Vejliv

Ordensregler

Referater bestyrelsesmøder

Referater generalforsamling

Vedtægter

Årsrapporter