GF Århusgadekvarteret

Anvendelse af parker og byrum

Afholdelse af ikke-kommercielle aktiviteter
Kulturelle arrangementer, der er målrettet offentligheden, skal ikke betale leje til grundejerforeningen for benyttelse af pladser eller byrum. Hvis aktiviteten kræver strøm fra strømbrønden på Göteborg plads, skal der dog betales særskilt afgift baseret på reelt forbrug.

Der skal være udstedt en godkendelse fra grundejerforeningen inden arrangementet finder sted. Du får ansøgningsblanketten tilsendt fra sekretariatet på anmodning, se længere nede.
Der kan forventes en behandlingstid på 2-4 uger.

Afholdelse af aktiviteter med et kommercielt sigte
Det er ikke tilladt at anvende grundejerforeningens arealer til salg af tjenesteydelser eller varer for aktører, som ikke er medlem af grundejerforeningen. Aktører, der i forvejen er medlem af grundejerforeningen, har lov til at stille sig uden for egen matrikel.

Uddeling af gratis produkter og reklamemateriale
Det er ikke tilladt at uddele gratisprodukter eller reklamemateriale på grundejerforeningens arealer.

Optagelser af spillefilm, reklamefilm, videoer mv. samt parkering af produktionsenheder
Ønsker du at benytte grundejerforeningsarealer til optagelse af spillefilm, reklamefilm, videoer, længerevarende fotoshoots mv. samt parkering af produktionsenheder, skal der betales en særskilt afgift til grundejerforeningen.

Afgift for at benytte grundejerforenings arealer pr dag: 6.250 kr. Dog kræves der ikke gebyr, hvis der kun er tale om håndholdt udstyr.

Afholdelse af markeder
Det er muligt at afholde markeder og lign. på b.la. Göteborg plads.
Afgift pr dag for leje af pladsen er: 10.000 kr.
Medlemmer af grundejerforeningen skal ikke betale leje.

Faciliteter på Gøteborg Plads
Der er mulighed for strømtilslutning via et centralt placeret gøglerstik. Gøglerstikket åbnes og lukkes af By & Havn i dagtimerne, og der faktureres for faktisk forbrug.
Hvis man ønsker at anvende gøglerstikket på Göteborg Plads, skal man kontakte grundejerforeningen minimum fire hverdage før gøglerstikket skal benyttes.

Ansøgning om udeservering
Ønsker du udeservering foran din restaurant, skal du ansøge Grundejerforeningen Århusgadekvarteret samt Københavns Kommune om tilladelse hertil. Du ansøger grundejerforeningen ved at udfylde formularen "Ansøgning" nederst på siden her og mailer den til . Du ansøger Københavns Kommune på denne mail https://www.kk.dk/udeservering.

Ansøgning om anvendelse af parker og byrum
Søg om tilladelse til at benytte arealerne i Århusgadekvarteret ved at downloade og udfylde nedenstående ansøgningsskema og brug evt. kortudsnittet til at indtegne det areal/rute, som ønskes anvendt. Husk at læse hvilke bilag ansøgningen skal indeholde, samt betingelserne for anvendelse af arealerne i Århusgadekvarteret.

Til indtegning af det ansøgte areal

Send ansøgningen til ">