GF Århusgadekvarteret

Århusgadekvarteret

Hvem er vi?

Århusgadekvarteret i Indre Nordhavn er Nordhavns første bykvarter. Her flyttede de første beboere ind i midten af 2015, og siden er indbyggertallet vokset støt. I dag bor der omkring 2000 mennesker i Århusgadekvarteret. Århusgadekvarteret forventes færdigudbygget i 2026.

 

Kvarteret bærer præg af Nordhavns lange historie som havneområde med bla. markante kendetegn som de fire siloer og Den Røde By. Bydelen er lav og tæt med forretninger, pladser og lommeparker fordelt i en klassiske karréstruktur. Her mærker man livet blandt de mange beboere, som siden de første pionerer flyttede ind, aktivt har dyrket det tætte naboskab og gode lokalmiljø.

 

Århusgadekvarteret er en særlig konstruktion, som adskiller sig fra resten af Københavns Kommune. I andre af byens kvarterer udvikles og drives kommunens arealer nemlig af kommunen selv, mens Århusgadekvarterets færdige arealer drives og udvikles af bydelens grundejerforening.

Det er altså Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, repræsenteret ved grundejerforeningernes bestyrelse, som har ansvaret for drift og videreudvikling af arealer i bydelen.

Byrum

Göteborg Plads
Göteborg Plads er Århuskvarterets største aktivitetsplads med udsigt til Nordbassinet og forbindelse til Sandkaj Brygge og badezonen.
Pladsen er etableret med store pladsstøbte betonfliser og pladsstøbte betonelementer til leg og ophold, der illuderer sandbunker med reference til dengang, Sandkaj blev benyttet til oplag af sand.
Pladsen summer af aktivitet alle ugens dage, og størrelsen og faciliteterne giver ligeledes mulighed for afholdelse af mangfoldige kulturbegivenheder, lige fra markedsdage til større koncerter.

Legehavet
Legehavet er Århusgadekvarterets legeplads for mindre børn i alderen 1-10 år. Legehavets indretning er inspireret af det maritime havnemiljø og har elementer herfra i form af kraner og skibsdele, som inviterer til alsidig leg med masser af referencer til havnen. Legehavet er afgrænset, så også de mindste kan lege trygt.

Sandkaj
Promenaden langs Sandkaj Brygge er næsten en halv kilometer sydvendt egetræsbrygge, hvorfra man kan nyde udsigten til Nordbassinet og samtidig være tæt på Sandkajs caféliv og de badende ved badezonen Sandkaj.
Beplantningen understreger det havnære miljø og består af bl.a. salturt og engelsk græs. Her fornemmes, hvordan nærheden til vandet og til Øresund kan gå hånd i hånd med et aktivt byliv.

Lommeskoven
Lommeskoven er tæt beplantet af Paradisæbletræer, hvorunder der er siddeplinte, som indbyder til en pause under trækronerne.

Badezonen Sandkaj
Københavns Kommune etablerede i 2017 en badezone ved Sandkaj Brygge. Her kan beboere og besøgende hoppe i Nordbassinet og nyde nærheden til havet.
Badezoneanlægget drives og vedligeholdes af Københavns Kommune, som også løbende måler vandkvaliteten og sørger for, at man altid kan følge med via deres elektroniske flagsystem.
https://www.kk.dk/badevand

Dyppezone
Nordhavn har fået sin helt egen dyppezone til brug for de, der ynder at tage sig et koldt gys. Dyppezonen er udviklet af designfirmaet Fokstrot og finansieret af Københavns kommune. Dyppezonen er placeret ved Sandkaj brygge frem til slutningen af april, og vil i perioden blive driftet og vedligeholdt af kommunen.

Tingstedet
Tingstedet er det første bytorv ved indgangen til Århusgadekvartet. Her bydes velkommen til kvarteret Nordhavns signaturskulptur, ”Nordhavnspilen”.
Skulpturen er udarbejdet af kunstneren Inge-Lise Koefod og kan opleves fra torvets siddeplinter blandt træer og grønne bede.


Skt. Petersborg Plads
Med Skt. Petersborg Plads får kvarteret sin første, større byhave. Det grønne åndehul får træer, buske og bede i varierende højde og drøjde, som indbyder til at tage ophold og nyde omgivelserne.
Derudover indrettes Skt. Petersborg Plads med et offentligt toilet. Pladsen forventes etableret i løbet af 2021

Hamborg Plads
Hamborg Plads er endnu en hyggelig plads og et bytorv med udeservering og ophold.
Her er – ligesom på Göteborg Plads – potentiale for at afholde forskellige typer kulturarrangementer omgivet af byliv fra bl.a. biografen i sammenhæng med Hamborg Plads.