GF Århusgadekvarteret

< tilbage 29-06-2022 - 15:50

Uddrag fra ØsterbroLiv den 12. juni 2022:

Sommeren er i gang, dog indtil videre ikke med en sammenhængende hedebølge.

Københavns Politi oplyser, at nærpolitet netop på denne årstid har øget sit fokus på områderne i Nordhavn, hvor der erfaringsmæssigt har været udfordringer med mange mennesker, kriminalitet, støj og skrald om sommeren, specielt når de høje temperaturer sætter ind en længere periode.

 

I forlængelse af et samarbejde mellem By & Havn og kommunens havneværter var de lokale betjente for nylig blandt andet til stede med den mobile politistation ved Göteborg Plads og med flere gående patruljer i nærområdet, blandt andet ved Marmorkaj og Sandkaj. Der var  hverken udfordringer med ulovlig badning, larm eller musik til gene i de tidsrum, betjentene var der.

 

- Vi har øget fokus på Nordhavn, fordi vi ved af erfaring, at der om sommeren tidligere har været udfordringer med mange mennesker, støj, skrald og ulovlig badning. Derfor havde vi i weekenden foldere med om reglerne for, hvor man må bade, og vi fik mange gode snakke med borgere på kajen om reglerne. Det, håber vi, vil have en forebyggende effekt, men vi kommer også til at følge op og vil fortsætte med at have en øget opmærksomhed på området hen over sommeren, siger leder af nærpolitiet i Nordhavn, Thomas Ahlburg.

 

En af de lokale betjente, som deltog i indsatsen i weekenden, er Martin, der er Din Betjent i Nordhavn.

Du kan bruge Din Betjent, hvis du har en konkret bekymring i dit lokalområde, som du gerne vil vende med politiet, eller hvis du ønsker et godt råd. Du kan tage fat i din betjente direkte.

 

Nummeret til Din Betjent i Nordhavn er: 3053 6315. Du kan læse mere om Din Betjent-ordningen https://politi.dk/koebenhavns-politi/om-koebenhavns-politi/din-betjent

<