GF Århusgadekvarteret

< tilbage 12-11-2021 - 13:51

Nye regler for parkering på vej

APCOA overtager parkeringskontrollen fra Købehavns Kommune i dele af Århusgadekvarteret. Den nye aftale omfatter de områder af Århusgadekvarteret, som er overdraget til grundejerforeningen. Københavns Kommune vil fortsætte kontrollen på Århusgade, Helsinkigade og de veje i kvarteret, der står til senere overdragelse.

 

Dato for overdragelse og nye regler

Opsætning af skilte med nye regler påbegyndes fredag den 19. november. I perioden indtil monteringen er færdig – senest mandag 29. november – vil APCOA udstede grønne advarsler i stedet for kontrolafgifter.

 

Parkering kun tilladt i afmærkede båse, maks. 1 time
Af- og pålæsning tilladt i maks. 15 min
Handicapparkering tilladt tidsubegrænset i de almindelige afmærkede båse, når der anvendes læsbart handicapkort, hvis nærmeste handicapbås er optaget.
Kontrolafgiften er fastsat til 650 kr.
Observationstiden er fastsat til 3 min

 

Særlige forhold og områder

Parkering og standsning skal foregå med parkeringsskive. Parkeringsbåsene i området er markeret med brosten eller vejsøm. De enkelte steder, hvor parkeringsbåsen er markeret med støbt beton, er der opsat tydelig skiltning. Der må ikke foretage af- og pålæsning på fortove eller ledelinjer for blinde og synshandicappede.

 

På den centrale del af Göteborg Plads bliver parkering samt af- og pålæsning forbudt (varelevering og renovationsarbejde undtaget). Parkeringsområdet ved Portland Towers er privat, og hører derfor ikke ind under aftalen. Enkelte veje er så smalle, at der må der ikke foretages standsning udenfor parkeringsbåsene.

 

Regler for det øvrige område

De veje i Århusgadekvarteret, hvor Københavns Kommune forsætter parkeringskontrollen, gælder de generelle p-zone-regler.

 

Parkering kun tilladt i afmærkede båse, maks. 1 time
Standsning tilladt i maks. 3 minutter

 

Kontakt og overblik

Grundejerforeningen kan besvare spørgsmål om parkeringsaftalen og kontrolområdets afgræsning. Alle henvendelse om skiltning og kontrolafgifter skal rettes til APCOA på: apcoaparking.apcoa.dk/kontakt

 

<